Kullanım Koşulları


1. Şartlar

https://yenirandevu.com web sitesine erişim sağlayarak, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı ve yürürlükteki tüm yerel yasalara uyma sorumluluğunuz olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

2. Yorumlar ve Değerlendirmeler

İşletmeler hakkındaki görüş ve bilgiler, işletmenin sadece mesleki hayatıyla ilgili ve kullanıcının aldığı hizmetten memnuniyet durumu ile alakalı olabilir. İşletmeler hakkındaki görüş ve bilgiler sadece Kullanıcının kişisel tecrübelerine dayanabilir. Üçüncü kişilerin rivayetlerine dayandırılamazlar. Bir Kullanıcının aynı işlemle ilgili birden fazla görüş bildirmesine izin verilmemektedir. İlgili mevzuatın kısmen ya da tamamen ilan, reklam ve benzeri faaliyet ya da sair yasakları kapsamında olan ya da herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumun reklamını ya da tanıtımını yapmayı amaçlayan içeriklerin yayınlanmasına kesinlikle izin verilmemektedir. Bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamazlar. Ayrıntılı olarak, müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yeni Randevu, Kullanım Şartnamesini veya kanunları ihlal eden görüş ve bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir. Yeni Randevu, Kullanıcılar veya İşletmeler tarafından girilen bilgiler, görüşler ve yorumların içeriklerinden sorumlu tutulamaz. İşletme’nin kendisinin ya da başka kullanıcıların yorumlarını ya da sair değişkenlerini manipüle etmesi ve/veya kendi profiline yorum yap(tır)ması kesin şekilde yasaktır.

3. İşletme Profilleri

Yeni bir İşletmeye ait profilin oluşturulabilmesi için o İşletme hakkında en azından temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Her işletmenin sadece bir Profili bulunur. Birden fazla İşletme için ortak bir Profil açılmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir. İşletme Profili sadece bir adreste bulunan işletmeyle ilgili olabilir. Eğer birden fazla şubesi bulunuyorsa her şube için ayrı bir profil açılabilir. Sahip, sadece yöneticisi olduğu işletmenin logosunu ekleyebilir. Aynı zamanda Siteye kendisinin yerleştirdiği logonun umumi olarak yayınlanmasına izin vermektedir. Siteye uygun olmayan fotoğrafların eklenmesi yasaktır. Yukarıdaki şartları sağlamayan logolar Yeni Randevu tarafından Yöneticiye herhangi bir uyarı veya bildirim yapılmaksızın silinebilirler. Yeni Randevu, yanlış oldukları anlaşılan bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

4. Sorumluluk

Yeni Randevu; Kullanıcı veya İşletme tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı veya İşletme, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir. Yeni Randevu, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya İşletmeye ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Site vasıtası ile herhangi bir kişi tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmemeleri veya uygun olarak yerine getirilmemeleri veya bu kişilerin taahhütte bulunmaya yetkili olup olmadıkları konularında herhangi bir sorumluluk sahibi değildir. Yeni Randevu, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir. Belirli bir Kullanıcı veya İşletme'ye ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Yeni Randevu'ya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Yeni Randevu, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı veya İşletme'ye karşı sorumlu tutulamaz.

5. Değişiklikler

Yeni Randevu, web sitesi için bu hizmet şartlarını önceden haber vermeksizin istediği zaman değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, hizmet şartlarının en güncel haline bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.